Medisch Pedicure Studio Marielle -
Vergoeding 2016

De vergoeding verschil sterk per zorgverzekeraar

Vanaf Zorgprofiel 2 en hoger dient u doorverwezen te worden naar een podotherapeut.
Deze bepaald n.a.v een voetscreening of uw pedicurebehandeling deels vergoed wordt door de zorgverzekering en hoe vaak  Dit wordt vergoed vanuit de basisverzekering

De vergoeding van Zorgprofiel 0 en 1 hangt af van uw verzekering en wordt dan eventueel vergoed vanuit de aanvullende verzekeringWebsite Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint